21 września 1884 – uroczyste poświęcenie kościoła w Sicienku (wtedy Wilhelmsort, a wcześniej nazywane Małe Sitno) jako świątyni ewangelickiej.

 

1892/93 - ukończono budowę wieży kościoła.

 

1945-1970 – kościół w Sicienku jest kościołem filialnym parafii w Dąbrówce Nowej razem z kościołem w Kruszynie.

 

1950 –  kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski nawiedza kościół w Sicienku w ramach wizytacji kanonicznej parafii w Dąbrówce Nowej.

 

1.02.1970 – utworzono rektorat przy kościele pomocniczym w Sicienku, pierwszym rektorem był ks. Lambert Mikołajczak. Założono wszystkie księgi parafialne (pierwszy chrzest 29 marca, pierwszy pogrzeb 13 czerwca), powołano Radę Parafialną.

 

21.12.1971 – poświęcono kaplicę katechetyczną pw. bł. Maksymiliana Kolbego.

 

31.01.1971 – powołanie nowego rektora parafii ks. Jana Trojanowskiego.

 

31.08.1972 – Urząd do Spraw Wyznań zatwierdza powstanie parafii w Sicienku.

 

10.09.1972 – wchodzi w życie dekret Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego ustanawiający parafię pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Sicienku.

 

22.10.1972 – poświęcenie nowego ołtarza i całego wyposażenia prezbiterium przystosowanego do nowej liturgii.

 

1.08.1971 – ks. Jan Trojanowski zamieszkał w mieszkaniu przygotowanym w wieży kościoła. Wcześniej mieszkał w pokoju wynajętym od pp. Kochańskich.

 

1.07.1973-1975 – proboszczem jest ks. Stanisław Wenerski.

 

6.10.1974 – poświęcenie fundamentów plebanii.

 

1975-1983 – proboszczem jest ks. Józef Półtorak.

 

1977 – zakończenie budowy plebanii.

 

17-18.11.1978 – nawiedzenie parafii przez kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

21.09.1983 – ks. prob. Józef Półtorak ginie w wypadku samochodowym.

 

1983-1988 – proboszczem jest ks. Wacław Kuśnierek.

 

Wykonane zostały liczne prace przy kościele i plebanii, zakupione zostały nowe szaty liturgiczne i wyposażenia kościoła, m.in. nowy krzyże, świeczniki, baldachim, obrazy itp., postawiono 13 przęseł płotu za kościołem (pełna lista prac i zakupów w kronice parafialnej).

 

09.1988 – ks. Proboszcz przechodzi na rentę po przebytym paraliżu.

 

1.10.1988 – proboszczem zostaje ks. Ryszard Kuchta (17.10.1988 – Urząd do Spraw Wyznań UW w Bydgoszczy „nie zgłasza zastrzeżeń przeciw mianowaniu ks. Ryszarda Kuchty na stanowisko administratora parafii w Sicienku”)

 

26.04.1989 – rozpoczyna się gruntowny remont wieży kościoła. 6.05.1990 – rozpoczyna się demontaż rusztowania po remoncie wieży, ale kontynuowany jest remont dachu i murów kościoła.

 

29.10-4.11.1989 – odbyły się misje parafialne, które głosił ks. Witalis Jankowski ze Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Na zakończenie postawiono i poświęcono nowy krzyż misyjny.

 

6.12.1989 – ks. proboszcz ulega wypadkowi jadąc na odpust parafialny do Ślesina.

 

26.08.1990 – odbyły się pierwsze kościelno-gminne dożynki.

 

09.1990 – dzieci w szkole podstawowej rozpoczynają lekcje katechezy – rodzice wypełniają specjalne deklaracje. Wobec braku zgody rodziców katechezy nie mają dzieci w przedszkolu. Rodzice protestują też przeciw zawieszeniu krzyży w klasach szkolnych, ostatecznie zgodzono się na 3 krzyże w klasach, gdzie odbywa się katecheza.

 

6.10.1990 – parafia uzyskuje „wreszcie” wpis do Księgi Wieczystej swojej własności jaką jest kościół i plebania wraz z gruntem 0,15 ha.

 

18.03.1991 – założona została ozdobna krata oddzielająca przedsionek od nawy kościoła.

 

16.05.1991 – ks. bp Bogdan Wojtuś przeprowadza wizytację kanoniczną parafii w Sicienku oraz udziela młodzieży sakramentu bierzmowania.

 

30.06.1991 – ks. Zbigniew Kubacki TJ odprawia o godz. 11.30 swoją Mszę św. prymicyjną. Ks. Zbigniew pochodzi z Goncarzewa, studia teologiczne odbył w Paryżu.

 

28-29.09.1991 – nawiedzenie parafii przez relikwie św. Wojciecha.

 

7.10-15.11.1991 – malowanie kościoła.

 

1.03.1992 – stacje drogi krzyżowej zostały umieszczone nowych oprawach.

 

12.03.1992 – otwarta została kaplica w Goncarzewach. Poświęcenie kaplicy odbyło się 28 marca.

 

10-13.05.1992 – przed odpustem parafialnym odbyły się rekolekcje wprowadzające do nabożeństwa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

05.1993 – rozpoczęcie prac przy budowie „pomieszczenia gospodarczego – garażu” od strony kościoła, wykonanie nowego wejścia do plebanii, następnie rozpoczęto ocieplanie plebanii styropianem, przy okazji częściowo zamurowano bardzo szerokie okna – prace ukończono jesienią 1993 roku.

 

22.06.1993 – ks. bp Jan Nowak poświęca figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ugodzie. Ks. biskup udzielił tego dnia młodzieży sakramentu bierzmowania.

 

3.04.1994 – rozpoczyna się wydawanie parafialnej gazetki „Serce sercu”, której nakład wynosi 120-250 egzemplarzy miesięcznie. Ostatni numer ukazał się w kwietniu 2007 roku.

 

20.04.1994 – naprawiony został dach nad zakrystią: wymieniono spruchniałą więźbę dachową i położono dachówkę taką jak na kościele.

 

09-11.1994 – trwają prace remontowe w kościele – ze względu na szkodliwe zagrzybienie odkuto wszystkie tynki w zakrystii i w pomieszczeniu, które jest pod nią oraz miejsca w kościele, gdzie pojawił się grzyb. Wszystko zakonserwowano środkami grzybobójczymi i położone zostały nowe tynki. Wyfugowano ubytki w ścianie północnej kościoła oraz wykonano inne prace konserwacyjno-remontowe.

 

03-04.1995 – trwają prace konserwacyjno-remontowe w wieży kościoła – w dawnym mieszkaniu 3. proboszczów (ks. Trojanowski, ks. Półtorak i ks. Wenerski).

 

07.1995 – wykonane zostały kanały wentylacyjne na strychu kościoła.

 

08-10.1995 – skuto zagrzybione tynki w całym prezbiterium kościoła oraz część ścian zachodnich nawy głównej. Przy okazji wymieniono aluminiową instalację elektryczną i założono okablowanie do nagłośnienia. Zakonserwowane ściany zostały otynkowane i pomalowane (prace malarskie były wykonywane w dniach 22-27.04.1996).

 

12.1995 – wykonany został marmurowy ołtarz, który jest darem siostry ks. Proboszcza.

 

14.04.1996 – w niedzielę Miłosierdzia rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego jako przygotowanie do obchodów 25-lecia parafii.

 

16.05.1996 – podczas odpustu parafialnego zostało poświęcone nowe lektorium.

 

08.1996 – została założona dębowa boazeria w korytarzu plebanii.

 

15-21.09.1996 – położona została marmurowa posadzka w prezbiterium kościoła.

 

22.09.1996 – odbył się w Sicienku Piknik Dożynkowy zapoczątkowany o godz. 11.00 Mszą św. w kościele parafialnym.

 

17.10.1996 – podczas Mszy św. o godz. 17.00 ks. bp Bogdan Wojtuś udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

 

11.1996 – ocieplony został strop w piwnicy plebanii.

 

16.12.1996 – zainstalowany został elektryczny napęd dzwonu.

 

01.1997 – testowane było ogrzewanie elektryczne kościoła umieszczone pod ławkami.

 

22.02.1997 – sołectwo Sicienko podejmuje wniosek Komitetu Jubileuszowego o zmianę nazwy ul. Nakielskiej na św. Andrzeja Boboli. Większość zainteresowanych mieszkańców ulicy jest za wnioskiem, jednak odrzuca go Rada Gminy.

 

04.1997 – ukończono prace przy położeniu marmurowej posadzki w salce pod chórem, gdzie ma być sklepik z dewocjonaliami „Andreanum”. Ołtarz „otrzymał” mosiężne ozdoby, ukończone zostało marmurowo-mosiężne miejsce przewodniczenia, ustawiono również marmurową chrzcielnicę.

 

05.1997 – na tabernakulum został zamontowany mosiężny odlew przedstawiający ornament z Hostią i Krzyżem wpisanymi w stylizowany winny krzew, projektu artysty plastyka p. Henryka Wojtasa z Szubina, a wykonany przez Warsztat Mechaniki Precyzyjnej p. Janiszewskiego z Zielonczyna.

 

16.05.1997 – odbył się jubileuszowy odpust ku czci św. Andrzeja Boboli. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył pierwszy administrator parafii ks. Jan Trojanowski, który wygłosił również Słowo Boże. Modlono się za wszystkich kapłanów, którzy pracowali w parafii. Suma wieczorna sprawowana była za zasłużonych dla parafii wiernych, którzy już przeszli do wieczności. Podczas tej Mszy św. ks. Jan Trojanowski w asyście z ks. Ryszarda Kuchty i przedstawiciela Rady Parafialnej wręczał ozdobne grawertony oraz dyplomy ponad 70. zasłużonym dla parafii osobom.

 

25-31.05.1997 – „W roku 25-lecia naszej parafii, w 340. rocznicę śmierci św. Andrzeja Boboli, w 110. rocznicę budowy naszej świątyni, w 1000-lecie śmierci patrona Metropolii Gnieźnieńskiej, Patrona Polski, Patrona Europy św. Wojciecha – Misje Święte w parafii św. Andrzeja Boboli przygotowujące do dwutysiąclecia wiary w świecie”. Misje prowadził salezjanin ks. Roman Dąbrowski wraz z trzyosobową grupą świeckich.

 

1.06.1997 – sumę sprawował dawny proboszcz parafii, ks. Stanisław Wenerski, który obecnie pracuje w Purkersdorf k. Wiednia. Ks. Stanisław ofiarował dla parafii nowy kielich.

 

8.06.1997 – jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodził ks. Ryszard Kuchta.

 

6.07.1997 – ks. Ryszard Kuchta otrzymuje od Ojca Św. Jana Pawła II błogosławieństwo dla parafii w Sicienku po odprawieniu wspólnej Mszy św. wraz z kolegami przeżywającymi jubileusz kapłaństwa. Spotkanie z Ojcem Świętym odbyło się podczas pielgrzymki kapłanów-jubilataów do Rzymu.

 

31.08.1997 – uroczyste poświecenie kościoła i ołtarza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Sicienku przez ks. Abpa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego. Ks. Arcybiskup oficjalnie ogłasza, że ks. Ryszard Kuchta kończy pracę w Sicienku i będzie pracował w parafii św. Mikołaja w Ludzisku k. Inowrocławia. Nowym proboszczem zostaje mianowany ks. Grzegorz Nowak.

 

1997-2004 – proboszczem jest ks. Grzegorz Nowak.

 

1.09.1997 – ks. Grzegorz Nowak obejmuje obowiązki proboszcza parafii. Jest to jego pierwsza samodzielna placówka. Wcześniej ks. Grzegorz pracował w szkole katolickiej w Bydgoszczy, a obecnie w dalszym ciągu prowadzi zajęcia dydaktyczne w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej oraz Seminarium Zgromadzenia Ducha św. w Bydgoszczy. Na początku swojej posługi nowy proboszcz dokonał kapitalnego remontu pierwszego piętra plebanii.

 

05.1998 – podczas triduum przygotowującego do odpustu parafialnego nauki głosił ks. dr Wojciech Szukalski – dyrektor Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

 

09.1998 – następuje „wyrównanie roczników” - do tej pory do pierwszej Komunii św. przystępowały dzieci kl. III, od teraz będą przystępować w klasie II.

 

10-11.1998 – na plebanii została zainstalowana wewnętrzna sieć gazowa. Została zmodernizowana kotłownia na plebanii, zamontowany został piec gazowy, który w zamyśle miał ogrzewać również kościół.

 

jesień 1998 – wiosna 1999 – przygotowania do spotkania z Ojcem Świętym w Bydgoszczy.

 

9.05.1999 – do I Komunii św. przystąpiły dwa roczniki dzieci – kl. II i III. W sumie było to 31. dzieci.

 

6.06.1999 – Ojciec św. Jan Paweł II przewodniczy Mszy św. na lotnisku w Bydgoszczy. Z Sicienka w tej uroczystości uczestniczyła grupa ok. 250. parafian.

 

06.1999 – dla uczniów klas VI kończy się edukacja w szkole podstawowej, a dla klasy VIII w starym systemie edukacji.

 

27.06-4.07.1999 – pierwszy raz w historii naszej parafii grupa sportowców uczestniczyła w XI Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

 

07-08.1999 – trwają prace przy wymianie instalacji elektrycznej w kościele, która według ekspertyzy groziła pożarem.

 

27.10.1999 – ks. abp Henryk J. Muszyński dokonuje wizytacji kanonicznej parafii w Sicienku.

 

2004-2009 – proboszczem jest ks. Zbigniew Zabiszak.

 

Andrzejki parafialne

 

2009-2014 – proboszczem jest ks. Jarosław Radzikowski.

 

obchody 40 lecia parafii

 

poświecenie obelisku ku czci św. Jana Pawła II

 

2014 – z dniem 15 września proboszczem zostaje ks. Krzysztof Danowski

 

2015 – całkowity remont dachu kościoła

 

(C.D.N.)

 

proszę o uwagi i poprawki. ks. proboszcz

 

Początek strony